Aktualności

Obiady

Koszt obiadów w miesiącu listopadzie 2021

Szkoła: 19 x 4,04 zł = 76,76 zł

Przedszkole: 19 x 6,54 zł = 124,26 zł

Płatności można dokonać przelewem na konto: 16 1020 2313 0000 3102 0515 2097 w tytule wpisując imię i nazwisko ucznia.

Termin płatności jest do piątego dnia danego miesiąca — szkoła, do dziesiątego dnia danego miesiąca — przedszkole (za datę zapłaty uznaje się termin wpływu środków na konto). Wpłaty dokonane po terminie intendent nalicza ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego.


Wycieczka do chorzowskiego skansenu

23 września uczniowie klas 1—3 byli na wycieczce w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie czyli tzw. Skansenie — Czytaj więcej


Warsztaty Mydlarskie

1 października w naszej szkole odbyły się bardzo ciekawe warsztaty mydlarskie — Czytaj więcej


Sprzątanie Świata 2021

1 października pogoda dopisała i mogliśmy posprzątać świat. Klasy 4—8 pojechały do lasu w Katowicach  Giszowcu — Czytaj więcej


Wewnątrzszkolna Instrukcja Przeprowadzania
i Organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

Więcej — Czytaj więcej/pobierz (plik PDF)


Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej

EDU PLUS — program ochrony ubezpieczeniowej dla dzieci i młodizeży i pracowników placówki oświatowej — Czytaj więcej (plik PDF)