Matura 2024

Matura 2024 w naszej szkole

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przeprowadzenia i Organizacji Egzaminu Maturalnego
w XX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach — Przeczytaj/pobierz (plik PDF)