Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej i do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2022/2023

Typy szkół:

  1. 8-letnia Szkoła Podstawowa.
  2. 4-letnie XX Liceum Ogólnokształcące (dla absolwentów szkoły podstawowej).

Do wszystkich typów szkół przyjmowani są uczniowie/słuchacze:

  1. Niesłyszący i słabo słyszący.
  2. Posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Posiadający skierowanie organu prowadzącego (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice).

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

  1. Szkoła podstawowa.
  2. Liceum ogólnokształcące 16.05.2022—30.05.2021 roku.

W roku szkolnym 2022/2023 posiadamy wolne miejsca w ilości:

  1. Szkoła podstawowa 8 miejsc (1 klasa).
  2. Liceum ogólnokształcące 8 miejsc (1 klasa dla absolwentów szkoły podstawowej)

Przy przyjmowaniu do szkół pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający w Katowicach

Więcej informacji — patrz plik PDF