Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej i do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2021/2022

Typy szkół:

  1. 8-letnia Szkoła Podstawowa.
  2. 4-letnie XX Liceum Ogólnokształcące.

Do wszystkich typów szkół przyjmowani są uczniowie/słuchacze:

  1. Niesłyszący i słabo słyszący.
  2. Posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Posiadający skierowanie organu prowadzącego (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice).

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

  1. Szkoła podstawowa.
  2. Liceum ogólnokształcące 17 maja 2021 roku—21 czerwca 2021 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 posiadamy wolne miejsca w ilości:

  1. Szkoła podstawowa 8 miejsc (1 klasa).
  2. Liceum ogólnokształcące 8 miejsc (1 klasa).

Przy przyjmowaniu do szkół pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający w Katowicach.

Więcej informacji — patrzy plik PDF