Szkolny Zestaw Podręczników 2022/2023

Szkolny Zestaw Podręczników — liceum ogólnokształcące 2022/2023

Uczniowie liceum kupują podręczniki z przedmiotów:

  1. Język polski (podręcznik)
  2. Język angielski (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)
  3. Historia (podręcznik)
  4. Geografia (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)
  5. Biologia (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)
  6. Informatyka (podręcznik)
  7. Religia (podręcznik)
  8. Wiedza o społeczeństwie (podręcznik)
  9. Chemia (podręcznik) – kupują tylko uczniowie klasy pierwszej
  10. Podstawy przedsiębiorczości (podręcznik)

Szkolny Zestaw Programow i Podęrczników liceum ogólnokształcące 2022/2023 — Przeczytaj/pobierz


Szkolny Zestaw Podręczników — szkoła podstawowa 2022/2023

Szkolny Zestaw Podręczników — szkoła podstawowa 2022/2023 — Przeczytaj/pobierz