Cele i zadania placówki

logotyp_bip02

Przedmiot działalności oraz cele i zadania

Cele i zadania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

Cele i zadania na lata 2023–2028

Jeśli pragniesz wiedzieć jaka jest misja naszej placówki, chcesz znać model absolwenta, bądź zapoznać się z wizją szkoły Przeczytaj/Pobierz

* Powyższe pozycje opatrzone są linkami do plików multimedialnych pdf.
Jeśli chcesz przeczytać wybrany dokument naciśnij określony link.


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Mariusz Chodorek, 07.11.2023 r.