Dokumenty

Plan pracy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących
w Katowicach

na lata 2023–2028

Jeśli pragniesz wiedzieć jaka jest misja naszej placówki, chcesz znać model absolwenta,
bądź zapoznać się z wizją szkoły Przeczytaj/Pobierz

Ważne dokumenty do pobrania

Statuty

 1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 2. Statut Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 3. Statut Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
  w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 4. Statut XX Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 5. Statut Szkoły Policealnej nr 11, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz

Wymagania edukacyjne

Szkoła podstawa

 1. Wymagania edukacyjne — religia kl. 4—8 SP Przeczytaj/pobierz
 2. Wymagania edukacyjne — religia kl. 5 Sp Przeczytaj/pobierz, kl. 6 Przeczytaj/pobierz, kl. 7 Przeczytaj/pobierz
 3. Wymagania edukacyjne — technika SP Przeczytaj/pobierz
 4. Wymagania edukacyjne — technika 4—6 SP Przeczytaj/pobierz
 5. Wymagania edukacyjne — historia kl. 4—8 SP Przeczytaj/pobierz
 6. Wymagania edukacyjne — historia kl. 5—8 SP Przeczytaj/pobierz
 7. Wymagania edukacyjne — historia i wiedza o społeczeństwie SP Przeczytaj/pobierz
 8. Wymagania edukacyjne — plastyka kl. 4—7 SP  Przeczytaj/pobierz
 9. Wymagania edukacyjne — przyroda kl. 4 SP Przeczytaj/pobierz
 10. Wymagania edukacyjne — biologia SP Przeczytaj/pobierz
 11. Wymagania edukacyjne — geografia kl. 6—7 SP Przeczytaj/pobierz
 12. Wymagania edukacyjne — język polski kl. 4—8 SP Przeczytaj/pobierz
 13. Wymagania edukacyjne — język polski kl. 7—8 SP Przeczytaj/pobierz
 14. Wymagania edukacyjne — język angielski kl. 4—8 SP Przeczytaj/pobierz
 15. Wymagania edukacyjne — matematyka kl. 4—8 SP Przeczytaj/pobierz
 16. Wymagania edukacyjne — informatyka kl. 4 Przeczytaj/pobierz, kl. 5 Przeczytaj/pobierz, kl. 5C Przeczytaj/pobierz, kl. 6 Przeczytaj/pobierz, kl. 7 Przeczytaj/pobierz, kl. 8 Przeczytaj/pobierz
 17. Wymagania edukacyjne — fizyka SP Przeczytaj/pobierz
 18. Wymagania edukacyjne — wychowanie fizyczne kl. 4—8 SP Przeczytaj/pobierz
 19. Wymagania edukacyjne — muzyka kl. 4 Przeczytaj/pobierz, kl. 5 Przeczytaj/pobierz, kl. 6 Przeczytaj/pobierz

Liceum ogólnokształcące 

 1. Wymagania edukacyjne — język angielski LO Przeczytaj/pobierz
 2. Wymagania edukacyjne — język polski LO Przeczytaj/pobierz
 3. Wymagania edukacyjne — język polski LO Przeczytaj/pobierz
 4. Wymagania edukacyjne — chemia LO Przeczytaj/pobierz
 5. Wymagania edukacyjne — podstawy przedsiębiorczości LO Przeczytaj/pobierz
 6. Wymagania edukacyjne — edukacja dla bezpieczeństwa LO Przeczytaj/pobierz
 7. Wymagania edukacyjne — wychowanie fizyczne LO Przeczytaj/pobierz
 8. Wymagania edukacyjne — biologia LO Przeczytaj/pobierz
 9.  Wymagania edukacyjne — matematyka kl. 2 LO Przeczytaj/pobierz
 10. Wymagania edukacyjne — matematyka LO Przeczytaj/pobierz
 11. Wymagania edukacyjne — informatyka LO Przeczytaj/pobierz
 12. Wymagania edukacyjne — plastyka LO Przeczytaj/pobierz
 13. Wymagania edukacyjne — historia i wiedza o społeczeństwie LO Przeczytaj/pobierz
 14. Wymagania edukacyjne — chemia kl. 1 LO Przeczytaj/pobierz, kl. 2 LO Przeczytaj/pobierz, kl. 3 LO Przeczytaj/pobierz

Inne dokumenty

 1. Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę skierowany do uczniów liceum Przeczytaj/pobierz
 2. Procedura zwolnień i usprawiedliwiania zajęć lekcyjnych Przeczytaj/pobierz
 3. Procedura skreślenia z listy uczniów (wzór) Przeczytaj/pobierz
 4. Regulamin Wycieczek Szkolnych Przeczytaj/pobierz (plik PDF)
 5. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszacych i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 6. Polityka Ochrony Dzieci w przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszacych i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz

Kampania społeczna Dopalacze kradną życie

 1. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronach internetowych MSW i Policji
  Przeczytaj więcej na stronach MSW i Policji
 2. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów – nowe narkotyki “dopalacze” Przeczytaj/pobierz

Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 19.11.2012 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 19.11.2012 r.
Edycja dokumentu: Mariusz Chodorek, 07.11.2023 r.