Dokumenty

Plan pracy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących
w Katowicach

na lata 2017–2022

Jeśli pragniesz wiedzieć jaka jest misja naszej placówki, chcesz znać model absolwenta,
bądź zapoznać się z wizją szkoły Przeczytaj/pobierz

Ważne dokumenty do pobrania

Statuty

 1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 2. Statut Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 3. Statut Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
  w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 4. Statut XX Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 5. Statut Szkoły Policealnej nr 11, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz

Inne dokumenty

 1. Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę skierowany do uczniów liceum Przeczytaj/pobierz
 2. Procedura zwolnień i usprawiedliwiania zajęć lekcyjnych Przeczytaj/pobierz
 3. Procedura skreślenia z listy uczniów (wzór) Przeczytaj/pobierz
 4. Regulamin Wycieczek Szkolnych Przeczytaj/pobierz (plik PDF)
 5. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszacych i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz
 6. Polityka Ochrony Dzieci w przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszacych i Słabo Słyszących w Katowicach Przeczytaj/pobierz

Kampania społeczna Dopalacze kradną życie

 1. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronach internetowych MSW i Policji
  Przeczytaj więcej na stronach MSW i Policji
 2. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów – nowe narkotyki “dopalacze” Przeczytaj/pobierz

Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 19.11.2012 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 19.11.2012 r.
Edycja dokumentu: Mariusz Chodorek, 04.10.2021 r.