Dzień Spodni Dresowych

20 stycznia — Dzień Spodni Dresowych

Dzień Spodni Dresowych — to akcja wpierająca realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, promująca ruch i aktywny sposób spędzania czasu wolnego. W tym dniu wszyscy uczniowie, którzy włożyli spodnie dresowe zostali zaproszeni przez Samorząd Uczniowski na naukę krótkich i zabawnych układów choreograficznych. W akcji brała głównie udział młodzież z klas czwartych i piątych. Znalazło się jednak kilkoro odważnych uczniów z klas starszych, którzy nieśmiało przyłączyli się do wspólnej zabawy i nauki tańca.

Akcja, choć krótka, przyniosła wszystkim wiele śmiechu i radości.