e-dziennik

Adres strony internetowej dziennika elektronicznego

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących
w Katowicach

uonetplus.vulcan.net.pl/katowice


Poniżej film instruktażowy, ilustrujący w jaki sposób po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika