Historia

Historia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach:

 • We wrześniu 1978 r. z inicjatywy pani Teresy Irek oraz grona rodziców dzieci niesłyszących utworzono grupę przedszkolną dla dzieci 3-6 letnich. Zajęcia odbywały się w Przedszkolu w Katowicach-Załężu.
 • We wrześniu 1979 r. powstała pierwsza klasa dla dzieci niesłyszących w Szkole Podstawowej w Katowicach-Załężu.
 • We wrześniu 1981 r. powstał ZESPÓŁ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z WADAMI SŁUCHU, a jego siedzibą stał się jednorodzinny dom przy ul. Drozdów w Katowicach-Brynowie.
 • W 1984 r. pozyskano drugi taki sam budynek na sąsiedniej parceli. Wówczas Zespół obejmował opieką dzieci przedszkolne i szkolne w klasach I-IV.
 • We wrześniu 1993 r. ZDW zmienił swoją siedzibę i obecnie mieści się przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach-Koszutce. Od tej pory szkoła zapewnia naukę dzieciom w kl. I-VIII.
 • We wrześniu 1998 r. Zespół zmienił nazwę na ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH.
 • Z dniem 1 stycznia 1999 r. Zespół został przejęty przez Urząd Miasta Katowice.
 • 1 września 1999 r. rozpoczęło działalność Gimnazjum Specjalne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących nr 7.
 • 10-11 maja 2000 r. Zespół był organizatorem XXII Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych.
 • 1 września 2000 r. Gimnazjum otrzymało numer 31.
 • 17 września 2000 r. w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej “Internet w każdym gimnazjum” Zespół otrzymał nową pracownię komputerową.
 • 24 listopada 2001 r. powstało Szkolne Koło Polskiego Związku.
 • 1 września 2002 r. uruchomione zostało V Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym.
 • Z inicjatywy rodziców i nauczycieli naszego Zespołu powstało Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Głuchym w Katowicach.
 • 6 czerwca 2006 r. Szkoła Podstawowa otrzymała nową pracownię komputerową z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • W maju 2006 roku absolwenci naszego liceum po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego.
 • 1 września 2006 r. powstała Szkoła Policealna nr 11 o specjalności Technik organizacji reklamy.
 • 1 września 2012 r. uruchomione zostało XX Liceum Ogólnokształcące.

Jeśli chcesz obejrzeć prezentację dotyczącą historii naszej placówki – kliknij