Informacje nieudostępnione

logotyp_bip02

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osoby.

Dane podlegające ochronie :

  • dane osobowe pracowników zatrudnionych w placówce,
  • dane osobowe uczniów i ich rodziców,
  • wynagrodzenie pracowników,
  • orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni
    specjalistycznych,
  • dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu
    przedszkole,

Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.