Kontynuacja termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

Kontynuacja termomodernizacji budynków

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących etap IV (ostatni) przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicachjest realizowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitarny Fundusz Solidarności w roku 2022.

Konieczność wykonania termomodernizacji budynku podyktowana była i jest potrzebą obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej.

Ostatni etap zakres projektu obejmuje między innymi niżej wymienione prace:

 1. Docieplenie dachu segmentu B (ostatni dach), wykonanie obróbek blacharskich
 2. Wymiana rynien i rur spustowych w segm.B wraz z badaniem instalacji odgromowej
 3. Dokończenie docieplenia ścian powyżej i poniżej terenu na 2 segmentach ocieplenie ścian poniżej terenu segm. B
  i częściowo segm. A, oraz izolacja od wewnątrz (piwnica kuchni)
 4. Wymiany okien i drzwi zewnętrznych (dokończenie) zgodnie z projektem
 5. Dokończenie wymiany grzejników, zaworów grzejnikowych, rur c.o wraz z izolacją praz zaworów regulacji c.o.
 6. Wykonanie opaski wokół docieplanych ścian oraz wygrodzenie terenu centrali wentylacyjnej zamontowanej zgodnie
  z projektem
 7. Wymiana podłóg w zakresie koniecznym po robotach termomodernizacyjnych.
 8. Uzupełnienie tynków, zamurowania i domurowania oraz malowanie pomieszczeń i korytarzy po robotach związanych
  z wymianą instalacji c.o oraz robotach elektrycznych wykonywanych w poprzednich etapach
 9. Inne prace konieczne do wykonania robót zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

Projekt, zmniejszając energochłonność sektora publicznego, prowadzi do realizacji cząstkowych efektów w zakresie niwelacji zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych. Suma efektów ekologicznych osiągnięta przez gminę pozwoli na obniżenie ilości szkodliwych substancji emitowanych przez budynki będące własnością samorządu. Ponadto zostanie poprawiona estetyka budynku zewnątrz i wewnątrz. Dzieci i młodzież chętniej będą przebywać w tak odnowionej szkole.

Całkowita wartość projektu w 2022 roku wynosi 1 194 497,35 złotych.

Dofinansowanie w 2022 roku ze środków celowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynosi 333 333,00 zł.


Fotoreportaż