Majątek placówki

logotyp_bip02

Majątek Zespołu

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach wynosi:   2 356 849,61 zł

 

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2019 roku
o zużytych składnikach majątku ruchomego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice informujemy, iż posiadamy następujące zużyte składniki majątku ruchomego wartościowo – ilościowego.

L.p. Nazwa sprzętu Ilość Wartość rynkowa Stan techniczny
1 Urządzenie wielofunkcyjne 1 0,00 zł Niemożliwa dalsza eksploatacja
2 Głośniki 2 0,00 zł Niemożliwa dalsza eksploatacja
3 Telewizor 2 0,00 zł Niemożliwa dalsza eksploatacja
4 Sprzęt audio 2 0,00 zł Niemożliwa dalsza eksploatacja
5 Magnetofon 1 0,00 zł Niemożliwa dalsza eksploatacja
6 Aparat fotograficzny 1 0,00 zł Uszkodzony, niemożliwa dalsza eksploatacja
7 Ksero 1 0,00 zł Uszkodzony, niemożliwa dalsza eksploatacja
8 Kamera VHS 1 0,00 zł Nieużywana technologia, niemożliwa dalsza eksploatacja
9 Magnetowid VCR 1 0,00 zł Niemożliwa dalsza eksploatacja

Wartość rynkowa w/w składników majątku ruchomego określono na wartość zerową, ponieważ sprzęt jest niesprawny, w 100% zamortyzowany, przestarzały technicznie, którego koszty naprawy są nieuzasadnione i przewyższają jego wartość.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek

Data wprowadzenia: 15.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Adam Guzowski, 15.11.2019 r.