Majątek placówki

logotyp_bip02

Majątek Zespołu

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach wynosi:   2 356 849,61 zł

 

Ogłoszenie z dnia 14 sierpnia 2023 roku
o zużytych składnikach majątku ruchomego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Na podstawie Zarządzenia nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjny miasta Katowice dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii komisji likwidacyjnej do oceny przydatności składników majątku ruchomego informuje, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego wskazane w załączonym wykazie.

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt do 28.08.2023r.
Telefon kontaktowy: 322584359

Link do wykazu:

Zużyte składniki majątku ruchomego (Word)

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek

Data wprowadzenia: 15.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Adam Guzowski, 14.08.2023 r.