Oferty pracy

logotyp_bip02

Wykaz prowadzonych i zakończonych naborów na stanowiska pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
w Katowicach

Nabory prowadzone:

Nabory zakończone:

 


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 24.04.2019 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Mariusz Chodorek, 30.08.2017 r.