Szkoła

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
ul. Grażyńskiego 17
40-126 Katowice
tel/fax 0 32 2584 – 359

biuro.nieslyszacy.katowice@gmail.com
www.zsp-nieslyszacy.katowice.pl

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach wchodzą:

 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa
 • XX Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Policealna nr 11; zawód: technik organizacji reklamy

Informacje ogólne:

 • Opieką otoczonych jest około 185 dzieci niesłyszących i słabosłyszacych zamieszkujących okolice: Katowic, Będzina, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej Mysłowic, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich Sosnowca, Tychów, Zabrza, Zawiercia i inne (razem ok. 49 gmin).
 • Dzięki pomocy władz miast, z których pochodzą uczniowie, możliwy jest darmowy transport dzieci minibusami na koszt poszczególnych gmin.
 • Dzieci przyjmowane są do Zespołu na podstawie skierowania wydanego przez Poradnię Pedagogiczną oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wymagany jest także audiogram).
 • Każde dziecko z wadą słuchu powinno być jak najwcześniej wyposażone w aparaty/ implanty słuchowe i rehabilitowane/rewalidowane od jak najwcześniejszych lat.
 • Dzieci potrzebują intensywnej pomocy rodziców, opiekunów szczególnie w początkowym okresie kształtowania mowy.
 • Wszystkie dzieci objęte są opieką logopedyczną, psychologiczną i medyczną.
 • Dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć korekcyjnych.
 • Co roku organizowane są wyjazdy na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne lub na “zieloną szkołę”, z których mogą korzystać wszystkie dzieci (dzieci przedszkolne pod opieką jednego z rodziców).

Oferujemy:

 • profesjonalną edukację od przedszkola do szkoły policealnej,
 • fachową rewalidację dzieci i młodzieży niesłyszących,
 • mało liczne grupy/klasy – maksymalnie 8–osobowe,
 • darmowy przewóz do i ze szkoły,
 • coroczne wyjazdy na „zieloną szkołę”, turnusy rehabilitacyjne i wycieczki,
 • doskonałą bazę dydaktyczną,
 • opiekę i bezpieczeństwo,
 • miłą atmosferę.

Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne pracownie przedmiotowe
oraz liczne pomoce dydaktyczne, m. in.:

 • nowoczesną pracownię komputerową,
 • gabinety logopedyczne,
 • gabinet psychologa (trening EEG Biofeedback),
 • gabinet pedagoga,
 • świetlicę,
 • salę gimnastyczną,
 • salę gimnastyki korekcyjnej,
 • salę audiowizualną,
 • pracownię rękodzieła artystycznego,
 • bogato wyposażone pracownie przedmiotowe.

Dodatkowe zajęcia organizowane przez Zespół to:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • warsztaty z psychologiem / pedagogiem szkolnym,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • muzykoterapia,
 • kółko plastyczne,
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • warsztaty tańca współczesnego,
 • kółko teatralne,
 • kółko geograficzne,
 • kółko języka niemieckiego,
 • kółko języka angielskiego,
 • klub szachowy.

Sprzęt komputerowy:

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny dysponuje specjalistyczną pracownią komputerową wyposażoną ze środków EFS.
 • Przedszkole i gimnazjum dysponują specjalistycznymi gabinetami logopedycznymi, w których znajduje się sprzęt komputerowy z profesjonalnym oprogramowaniem logopedycznym i edukacyjnym sfinansowanym przez EFS
 • Sprzęt komputerowy mają również wybrane pracownie przedmiotowe.
 • Szkoła posiada także stałe łącze, co zapewnia bezproblemowy dostęp do Internetu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny współpracuje m.in. ze/z:

 • Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Głuchym w Katowicach,
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach,
 • Polskim Związkiem Głuchych w Katowicach,
 • Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
 • Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 • Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 • szkołami dla niesłyszących w kraju i za granicą.

Nasze osiągnięcia to między innymi:

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny został wyróżniony przez Agencję Narodową Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji za realizację projektu Comenius “Nasze ulubione bajki”
 • Wychowankowie przedszkola z powodzeniem biorą udział w licznych konkursach teatralnych; I miejsce i główna nagroda Festiwalu Teatralnego „Herody 2007” w Katowicach
 • W gronie naszych uczniów są laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla niesłyszących
 • Nasi uczniowie to także liczni laureaci ogólnopolskich konkursów plastycznych
 • Ponadto jesteśmy wielokrotnymi laureatami Międzyszkolnego Konkursu Tańca Współczesnego szkół specjalnych (zasięg wojewódzki)
 • Nasz uczeń – Artur Pióro to utytułowany medalista i olimpijczyk, który wielokrotnie zdobył medale na krajowych i międzynarodowych zawodach pływackich
 • Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych