Edukacja Wczesnoszkolna

[fb_button]

Szkoła podstawowa kl. I—III

Etap edukacji wczesnoszkolnej to czas, kiedy dziecko stawia pierwsze kroki w szkole, poznaje zasady jej funkcjonowania, staje się bardziej samodzielne i kreatywne. To ważny okres, od którego często zależy potencjał i dalszy rozwój młodego człowieka.
Jesteśmy placówką, w której warunkiem efektywnego procesu edukacji na poziomie klas I—III jest nie tylko poziom kompetencji nauczyciela, ale przede wszystkim twórcze i indywidualne podejście do każdego dziecka. Sprzyjają temu klasy liczące od 4 do 8 uczniów. Tutaj najmłodsi uczą się poprzez zabawę, wycieczki tematyczne, praktyczne działanie, wielozmysłowe doświadczanie świata i rozwijanie mowy sytuacyjnej.
Każdy nauczyciel-surdopedagog zna rozwój psychiczny dziecka niesłyszącego lub niedosłyszącego i wychodzi naprzeciw potrzebom, które wynikają z posiadanej niepełnosprawności.
W naszej szkole wychowawca to często drugi rodzic, który nie tylko uczy i wychowuje, ale wspiera, słucha, pomaga, pociesza, ociera łzy… Dzięki temu dzieci czują się tu bezpiecznie i dobrze, niemal jak w domu…

Nauka, rozwijanie słuchu i mowy


Kreatywność, sport i zabawa


Imprezy, uroczystości szkolne, urodziny


Wycieczki, Zielona Szkoła