XX Liceum Ogólnokształcące

XX Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

We wrześniu 2012 roku w naszym Zespole powstało XX Liceum Ogólnokształcące. Obecnie naukę w naszym liceum realizują cztery klasy. Odbywa się ona na podstawie kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół tego rodzaju.

W drugiej klasie uczniowie mogą przystąpić do rozszerzeń, które zwykle obejmują przedmioty takie jak: język polski, matematyka i historia. Ponadto już od pierwszej klasy, w liceum odbywają się dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, podczas których doskonali się umiejętności redagowania własnych tekstów, czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju pism czy analiza i interpretacja utworów literackich.

Nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym. W maju 2015 roku nasi uczniowie przystąpią do tzw. nowej matury.

Matura 2019 w naszej szkole…

Maturzysto i rodzicu zapoznaj się wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzenia i organizacji egzaminu maturalnego
w XX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Katowicach — Przeczytaj/pobierz