Organy placówki

logotyp_bip02

Organizacja i kompetencje

  1. Dyrektor zespołu
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Kompetencje organów szkoły zawarte są w statucie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach.

Obsługę finansowo-księgową placówki prowadzi :
Centrum Usług Wspólnych
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice

 


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Adam Guzowski, 16.02.2018 r.