Pogotowie protestacyjne!

Informacja ZNP

Uruchamiamy pogotowie protestacyjne, bo zależy nam na jakości kształcenia
i wysokim prestiżu naszego zawodu!

Pogotowie protestacyjne — informacja dla nauczycieli 

Pogotowie protestacyjne — informacja dla rodziców