Ogólnopolski Klub Bezpieczne Szkoły

JESTEŚMY CZŁONKIEM OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU
BEZPIECZNE SZKOŁY :)

dyplom_bezpieczna_szkola02

II Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła –Bezpieczny Uczeń

W bieżącym roku szkolnym Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiło II Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła –Bezpieczny Uczeń. Nasz Zespół zgłosił udział w konkursie. W terminie od 1.09.2012 do 04.02.2013 w szkole realizowane były poszczególne zadania konkursowe.

W konkursie uczestniczyli uczniowie :

 1. Gimnazjum nr 31,
 2. XX Liceum Ogólnokształcącego,
 3. V Liceum Profilowanego,

W ramach konkursu zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. W dniach od 15 do 19 października 2012 roku zostały przeprowadzone debaty uczniowskie na temat : ,,Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” wśród uczniów liceum. Następnie nauczyciele przygotowali i przeprowadzili test sprawdzający opanowanie zagadnienia.
 2. Szkolny konkurs nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. Pod kierunkiem nauczycieli plastyki uczniowie wykonali prace na w/w temat. Pod kierunkiem nauczycieli plastyki uczniowie wykonali prace na w/w temat. Szkolne jury dokonało oceny i wyboru najciekawszych prac, które wysłano do organizatora konkursu.
 3. Spotkanie na temat :,,Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp.”. Dnia 19 listopada 2012 roku przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Katowicach reprezentujący Wydział Prewencji ( Referat ds. Nieletnich i Patologii ), aspirant Maksymilian Tyl przeprowadził wykład na wyżej wymieniony temat. Po zakończeniu wykładu odbyła się dyskusja uczestników z aspirantem.
 4. ,,Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”. Dnia 30 października 2012 roku zadanie to zostało zrealizowane przez uczniów i nauczycieli. W ramach wprowadzenia do tematu nauczyciele przeprowadzili krótką pogadankę na temat prawnych aspektów dotyczących nietykalności cielesnej.
 5. ,,Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. Dnia 23 listopada 2012 roku psycholog Wojciech Imielski przeprowadził zajęcia dotyczące zagrożeń związanych z używaniem i dostępem do środków psychoaktywnych, tytoniu, alkoholu itp. W trakcie warsztatów prowadzący wykonał szereg rysunków związanych z tematem spotkania.
 6. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „ paczki”. Dnia 31 października 2012 roku zadanie to zostało zrealizowane przez nauczycieli i uczniów. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z kontaktów z grupą podwórkową, kibolami i blokersami. Temat zrealizowano w formie prezentacji multimedialnej. W czasie spotkania odegrano scenki dotyczące tematu. Uczniowie i prowadzący zaopatrzeni byli w rekwizyty, np. szaliki klubów piłkarskich.
 7. ,,Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Dnia 29 października 2012 roku zadanie to zostało zrealizowane przez uczniów. W ramach wprowadzenia do tematu nauczyciele przeprowadzili pogadankę na temat rodzajów niepełnosprawności. Następnie uczniowie przedstawili scenki rodzajowe dotyczące sytuacji z życia codziennego, z udziałem osób niepełnosprawnych.
 8. ,,Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub euro sieroctwa, gdzie szukać pomocy”. Dnia 18 stycznia 2013 roku przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przeprowadzili pogadankę na temat form pomocy oferowanej przez MOPS. Po zakończeniu wykładu odbyła się dyskusja. W ramach w/w tematu uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały zaprezentowane w formie gazetki szkolnej.
 9. ,,Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego także ucznia”. Dnia 14 stycznia 2013 roku zadanie to zostało zrealizowane przez uczniów i nauczycieli. Na początku, w ramach wprowadzenia do tematu nauczyciele przeprowadzili i nauczycieli. Na początku, w ramach wprowadzenia do tematu nauczyciele przeprowadzili krótką pogadankę.
 10. Wykonanie zadania dowolną techniką nt. bezpieczeństwa. Pod kierunkiem nauczycieli plastyki uczniowie wykonali prace na w/w temat. Szkolne jury dokonało oceny i wyboru najciekawszych prac, które wysłano do organizatora konkursu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz zobaczyć zdjęcia? Przeczytaj!