Projekt Edukacyjny Gimnazjum

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

TEMAT PROJEKTU: Podróż moich marzeń — Meksyk

 CELE:

 1. Poznanie środowiska geograficznego i warunków naturalnych Meksyku, jako części kontynentu Ameryki Północnej
 2. Poznanie kultury: zwyczajów, obrzędów, kuchni, muzyki i sztuki Meksyku
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów
 4. Kształcenie umiejętności pracy w zespole
 5. Planowanie własnych działań i organizacji pracy z innymi
 6. Kształtowanie samodyscypliny i dobrej organizacji pracy

ZADANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELÓW:

 1. Przygotowanie zaproszeń
 2. Wykonanie plakatu informacyjnego
 3. Przygotowanie strojów, potraw
 4. Spotkanie z podróżnikiem
 5. Wystawa prac plastycznych inspirowanych Meksykiem
 6. Prezentacja przygotowanych przez uczniów strojów, wybranej muzyki połączona z degustacja potraw kuchni meksykańskiej
 7. Organizacja Dnia meksykańskiego w Zespole

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: listopad 2017- maj 2018

 1. konsultacja I: listopad 2017r.
 2. konsultacja II: styczeń 2018r.
 3. konsultacja III: marzec 2018r.
 4. konsultacja IV: maj 2018r.

TERMIN PREZENTACJI PROJEKTU: Dzień Projektu

W roku szkolny 2017/2018 uczniowie klas II a, II b i II c Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Katowicach, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, przygotowują projekt edukacyjny: Podróż moich marzeń – Meksyk. Uczniowie będą gromadzić informacje na w/w temat, które będą wykorzystane do opracowania prezentacji projektu. Uczniowie przygotują zaproszenie dla Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz Rodziców. Wszystkie zadania, które będą realizowane podczas projektu zostaną zaprezentowane publicznie, podczas Dnia Projektu, w czerwcu 2018r.

Pobierz powyższą treść w formacie PDF