Przedszkole

„Eko Marzanna” –  wyniki konkursu

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Eko Marzanna” został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy wiele pomysłowych, kreatywnych prac. Komisja konkursowa brała pod uwagę: zgodność z zasadami regulaminu, związek z tematem pracy, estetykę oraz oryginalność wykonanej pracy. Spośród nadesłanych prac nagrodzone zostały:

I miejsce – grupa „Pszczółki” z Przedszkola nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.
II miejsce – grupa „Pingwinki” z Przedszkola w Nędzy.
III miejsce – grupa „Maluszki” z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyszanowie.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i  udział w ogólnopolskim konkursie „Eko Marzanna”.

 


Poniżej dokumenty dotyczące Zasady rekrutowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna — Pobierz plik DOCX bądź przeczytaj/pobierz plik PDF
 2. Procedury — Przeczytaj/pobierz plik PDF
 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego — Przeczytaj/pobierz plik PDF

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną. Wszystkim dzieciom zapewniamy wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości, tak by jak najlepiej mogli sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Pracę dydaktyczno-wychowawczą opieramy na metodach surdopedagogicznych: metodzie oralno-słuchowej, czytania globalnego, totalnej komunikacji oraz nauce języka migowego.


NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE DZIECKU Z WADĄ SŁUCHU:

 1. Fachową opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu surdopedagogiki.
 2. Diagnozę wstępną oraz indywidualny program rehabilitacji i rozwoju umiejętności językowych.
 3. Ciekawe i skuteczne formy i metody pracy nad rozwojem języka.
 4. Małe 5—8 osobowe grupy przedszkolne gwarantujące indywidualne podejście do każdego dziecka.
 5. Dla dzieci z dodatkowymi uszkodzeniami tworzymy grupy 2-5 osobowe, w których realizujemy program z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Każde dziecko uczestniczy w indywidualnych zajęciach logopedycznych.
 7. Psycholog prowadzi z dziećmi zajęcia psychoterapii.
 8. Wykwalifikowany specjalista prowadzi gimnastykę korekcyjną.
 9. Codziennie odbywają się zajęcia rytmiczno-słuchowe.
 10. Organizujemy wycieczki i liczne wyjścia w teren związane z realizacją treści programowych.
 11. Dodatkowo dzieci uczestniczą w cotygodniowych zajęciach arteterapii „MAŁY PICASSO” prowadzonych przez kreatywną nauczycielkę plastyki, a także poznają elementy języka angielskiego wraz z doświadczonymi anglistami.

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM UWZGLĘDNIAJĄCYM
POTRZEBY RODZICÓW

 1. Przedszkole czynne jest w dogodnych dla rodziców godzinach 7.00—16.00.
 2. Organizowany przez gminy dowóz dzieci zapewnia bezpieczny i bezpłatny dojazd dziecka z miejsca zamieszkania do przedszkola, a po skończonych zajęciach powrót do domu.
 3. Nasze przedszkole jest bezpłatne — nie pobieramy opłaty stałej — rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka (istnieje możliwość sfinansowania wyżywienia przez MOPS).
 4. Kuchnia serwuje wyjątkowo smaczne i zdrowe posiłki przygotowane zgodnie z normami żywieniowymi dla małych dzieci.
 5. Organizujemy zajęcia otwarte oraz warsztaty dla rodziców, a także szereg imprez okolicznościowych, w których rodzice chętnie uczestniczą.
 6. Rodzice otrzymują wsparcie psychologa oraz pedagoga w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dotyczących rozwoju i wychowania dziecka z wadą słuchu.