Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

logotyp_bip02

  1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pobierz plik PDF
  2. Załącznik nr 6 –  oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS Pobierz plik PDF
  3. Załącznik nr 7 – oświadczenie o zamiarze korzystania w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS przyznawanych uprawnionym o najwyższych dochodach Pobierz plik PDF
  4. Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej ze środków ZFŚS Pobierz plik PDF
  5. Załącznik nr 9 – wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS Pobierz plik PDF
  6. Załącznik nr 10 – wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS Pobierz plik PDF
  7. Załącznik nr 11 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego ze środków ZFŚS Pobierz plik PDF
  8. Załącznik nr 12 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego ze środków ZFŚS dla dzieci Pobierz plik PDF
  9. Załącznik nr 14 – wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS Pobierz plik PDF

* Powyższe pozycje opatrzone są linkami do plików multimedialnych pdf.
Jeśli chcesz przeczytać wybrany dokument naciśnij określony link.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Adam Guzowski, 12.04.2019 r.