Struktura placówki

logotyp_bip02

W skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących
wchodzą:

  • Przedszkole,
  • Szkoła Podstawowa,
  • XX Liceum Ogólnokształcące.

Struktura własności

Miasto Katowice — 100%

 


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Mariusz Chodorek, 26.05.2020 r.