Termomodernizacja szkoły

Termomodernizacja szkoły

Gmina Katowice otrzymała dotację celową w wysokości 3 000 000,0 zł  z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dotacja była przeznaczona na realizację zadania — Termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Dotyczyła działań na rzecz ograniczenia emisji w 2020 roku. Dzięki termomodernizacji, budynek naszego Zespołu jest coraz piękniejszy. Obniżają się również znacznie, koszty jego utrzymania dzięki dociepleniu z zewnątrz poszczególnych segmentów, wymianie grzejników, lamp na energooszczędne. Pozostały do docieplenia jeszcze 3 segmenty. To już niewiele, aby osiągnąć ostateczny cel.

 

Poniżej fotoreportaż: