Tryb działania placówki

logotyp_bip02

Tryb działania/Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach jest miejską jednostkę organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad działalnością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach sprawuje Prezydent Miasta Katowice, poprzez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice. Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących został założony na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.09.1981 r. Nr OW II – 5090/24/81 wydanego przez Urząd Wojewódzki w Katowicach Kuratorium Oświaty i Wychowania.

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach wchodzą nw. placówki:

  1. Przedszkole i szkoła podstawowa – zostały założone na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.09.1981 r. Nr OW II – 5090/24/81 wydanego przez Urząd Wojewódzki w Katowicach Kuratorium Oświaty i Wychowania
  2. XX Liceum ogólnokształcące – zostało założone na podstawie Uchwały Nr XXV/558/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie włączenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących z siedzibą w Katowicach
  3. Szkoła policealna Nr 11- została założone na podstawie Uchwały Nr LXI/1428/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej Nr 11 Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących i włączenia jej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących z siedzibą w Katowicach przy ul. Michała Grażyńskiego17

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących  jest szkołą publiczną.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Adam Guzowski, 16.02.2018 r.