Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

W naszej szkole od początku września realizowana jest akcja informacyjnoedukacyjna na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Celem akcji jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higienicznosanitarnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjnoedukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.
Szkolny zespół ds. promocji zdrowia

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych — link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki 
Szczepienia — profilaktyka chorób zakaźnych — link do strony Ośrodek Rozwoju Edukacji