Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023

Numer polisy uczniów: EDU-A/P 109890 Inter Risk — 01.09.2022—31.08.2023

  1. EDU PLUS program ochrony ubezpieczeniowej dla dzieci, młodzieży i pracowników placówki oświatowej 2022/2023 — Przeczytaj/pobierz plik PDF
  2. Druk zgłoszenia roszczenia — Przeczytaj/pobierz plik PDF
  3. Ubezpieczenie EDU PLUS — Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym — Przeczytaj/pobierz plik PDF
  4. Postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS — Przeczytaj/pobierz plik PDF